V Praze konala dne 10. června 2014 tisková konference, která zdůraznila možnosti zdravotní péče a vztah každého člověka k prevenci jako ukazatele vztahu každého jedince k životu.

V České republice máme špičková zdravotní zařízení různých medicínských oborů, poskytující zdravotní péči, jejíž kvalita i výsledky se vyrovnají nejlepším zahraničním klinikám.

Na zdravotní péči pravidelně přispíváme, platíme zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy jako zaměstnanci a dalších 9 % za nás odvádí zaměstnavatel. Máme vytvořený funkční systém prevence, který zatím jako občané neumíme plně využívat.

Přitom víme, že máme právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout do nás žádnou úhradu.

Orientujeme se ale dobře v našem zdravotním systému možností a zdravotní péče? Kolik z nás má ale informaci o možnostech vyšetření, která můžeme využít? Proč zbytečně čekáme na vážnější symptomy, které mohou ohrozit náš život? Přitom denně slýcháme o smutných případech onemocnění, která končí smrtí pacienta a to často v kontextu zanedbání péče jeho vinou, protože vlastně nechodil na kontroly a vyšetření, která se mu nabízela. Nízká, v mnohých případech nulová informovanost o možnostech zdravotní péče, která jsou nám často nabízeny samotným lékařem ve spojení s naším věkem či stavem, mnohdy vede k fatálním koncům lidského života či trvalými následky.

Právě z těchto důvodů bylo založeno občanské sdružení Prevence 4U2, jehož cílem je šířit osvětu o možnostech prevence jednotlivých medicínských oborů, které se nám nabízejí. Umožní Vám orientovat se ve zdravotním systému a dá Vám informaci o zdravotní péči či vyšetření, na které máte nárok a které se Vám nabízejí. Uvědomme si, že včasná prevence může zabránit vzniku vážných onemocnění, či zlepšit jejich průběh. Osvěta, kterou sdružení Prevence4U2 šíří, povede k větší informovanosti mezi lidmi, kteří na jednom místě najdou odpověď na své otázky ohledně jejich zdraví a prevence.

Webový portál sdružení, který z tohoto důvodu vznikl, nazvaný příznačně www.prevence4U2.cz obsahuje kromě informací týkající se preventivní medicíny také kontakty na jednotlivá odborná pracoviště lékařů po celé České republice, které lze kontaktovat a kteří jim dané vyšetření provedou. Portál se bude věnovat všem medicínským oborům, přinese spoustu užitečných a praktických informací. Umožní Vám snadno se orientovat ve zdravotní péči, která je u nás na velmi vysoké úrovni.