Česká republika patří k zemím s vysokým výskytem kardiovaskulárních chorob a vysokého krevního tlaku. Byť kardiovaskulárních chorob u nás ubývá, téměř 50% mužů a žen na toto onemocnění umírá.

Kolektiv II. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v čele s přednostou kliniky, panem profesorem Alešem Linhartem, připravili internetovou příručku Domácí měření krevního tlaku.

Videopříručka Vám pomůže se správnou přípravou před měřením, ukáže jak správně měřit, a jak správně výsledky interpretovat. Ukáže Vám, kde najít posudky na nabízené přístroje. Zjistíte jaká je závislost výše krevního tlaku na denní době a Vašich aktivitách.

Tlak

Tisková zpráva:

Vysoký krevní tlak je onemocnění, které může probíhat zcela bez příznaků, a proto ne vždy bývá včasně rozpoznáno. Důsledkem neléčeného vysokého krevního vzniká velké riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako například infarkt myokardu, mozková mrtvice nebo selhání ledvin. Měření krevního tlaku dnes už rozhodně nemusí být spojeno s návštěvou lékaře. Při dodržení určitých pravidel může být měření v domácích podmínkách pro pacienta nejen pohodlnější, ale i přesnější.

Česká republika patří k zemím s velmi vysokým výskytem kardiovaskulárních chorob a vysokého krevního tlaku. Byť u nás v posledních 25 letech dochází k poklesu kardiovaskulárních chorob, 43% mužů a 47% žen na toto onemocnění umírá.

Významné je také ekonomické hledisko. Ročně se na léky oběhového sytému spotřebuje devět miliard balení léků a toto číslo každoročně narůstá.

Každé zvýšení krevního tlaku představuje nárůst rizika kardiovaskulárních onemocnění, což znamená zkrácení života pacientů.

Ke snížení uvedených čísel by měly pomoci kampaně domácího měření krevního tlaku. Internetovou příručku o správném měření krevního tlaku připravil kolektiv pana profesora Aleše Linharta, přednosty II. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Kampaň „Domácí měření krevního tlaku“.

Jedná se o měření krevního tlaku v domácích podmínkách. Výhodou tohoto měření je skutečnost, že pacient je v domácím prostředí ve větší psychické pohodě než v ordinaci a naměřené hodnoty tak více odpovídají jeho skutečnému zdravotnímu stavu.

Důležitý je výběr přístroje. Nejlepší volbou je poradit se s lékařem, případně navštívit stránky www.dableducational.org.  Ne všechny přístroje, které jsou na trhu k dispozici, splňují požadavky na přesnost měření.

Důležité informace, JAK si doma měřit krevní tlak:

-v sedě, alespoň po 5 minutách uklidnění

-paži položit na stůl vedle přístroje a mít správně nasazenou manžetu

-výška stolu by měla být 70 – 75 cm

-při měření nekřížit nohy, nehýbat jimi, nemluvit a nevykonávat jiné aktivity

-měření opakovat v intervalech 1 – 2 minut

-výsledky mezi měřeními zapsat (pokud nemá přístroj paměť nebo nepřenáší data po síti)

Důležité informace, KDY si měřit krevní tlak:

-vždy při prvním posouzení tíže hypertenze, při změnách léčby a před každou návštěvou u ošetřujícího lékaře

-„kampaň“ 7 dní měření – vždy ráno a večer (před užíváním léků a před jídlem)

-vždy alespoň 2 měření po sobě

-první den každé kampaně se do průměru měření nepočítá

-mimo systematické „kampaně“ měření není doporučeno přístroj používat častěji než 1-2x týdně

Krevní tlak – obecné informace

Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Je vytvářen působením srdce jako krevní pumpy a souvisí se stavbou a funkcemi krevního oběhu. Tento tlak je různý v různých částech krevního řečiště. Běžně se tlakem krve míní arteriální (tepenný) krevní tlak, tedy tlak krve ve velkých tepnách. Tlak se zvláště ve velkých cévách mění také v závislosti na čase – nejvyšších hodnot dosahuje ve vypuzovací fázi srdeční akce (systolický tlak), nejnižší ve fázi plnění srdečních komor (diastolický tlak). (Zdroj Wikipedie).

Organizátor projektu: Partner kurzu: Užitečné informace:
forinel banner_omron_250x128 Bi-link.cz
Internetová platforma pro analýzu, správu a export naměřených hodnot tlaku.
o1
Odstraňuje chyby při měření krevního tlaku.
OMRON Intelli manžeta.
o2