Prevence je základní součást péče o naše zdraví. Preventivní prohlídky provádí v pravidelných intervalech registrující lékaři primární péče (praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař a gynekolog a porodník) u osob, jež ještě žádné příznaky postižení zdravotního stavu nepociťují.

Ze zákona má každý občan nárok na:

  • Všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)
  • Gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od 15 let
  • Stomatologickou prohlídku – 2x ročně

 

Součástí preventivního programu v České republice jsou také screeningové programy:

  • Screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – od 45 let 1x za dva roky
  • Screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně;
    od 55 let 1x za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích 1x za 10 let
  • Screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla na akreditovaných pracovištích – od 15 let 1x ročně.

 

Zde naleznete přehled preventivní péče dle věku:

Děti

věk1 věk1 věk1 věk1 věk1 věk1

 

Ženy

věk1 věk1 věk1

 

Muži

věk1 věk1 věk1

 

Samotnou vyhlášku 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách si zde můžete stáhnout či prohlédnout.

Partner:
krkamylan