Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. (1) Od svých 15 let má každá žena nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa, a to jedenkrát za rok (po uplynutí 11 měsíců). Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Při preventivní prohlídce se provádí i screening karcinomu děložního hrdla – lékař odebere vzorek tkáně z děložního čípku a odešle ho k cytologickému vyšetření do laboratoře. (2) Od 1. 1. 2021 se u žen, které mají negativní výsledek cytologie, provádí ve věku 35 a 45 let screeningový test na přítomnost HPV, což je virus, který mj. může způsobit rakovinu děložního hrdla. (2)

Cytologické vyšetření stěru z děložního čípku
K odhalování časných stadií rakoviny děložního hrdla slouží vyšetření vzorku tkáně z děložního čípku (to je ta část děložního hrdla, která vyčnívá do pochvy). Vzorek buněk z povrchu děložního čípku pro mikroskopické vyšetření vám odebere gynekolog při běžné preventivní prohlídce. Odběr stěru je jednoduchá metoda, která není bolestivá (snad jen trochu nepříjemná), trvá tak minutu a provádí se při vyšetření pochvy. Buňky z děložního čípku lékař odebere pomocí malé špachtličky či kartáčku. Odebraný vzorek pak pošle do akreditované cytologické laboratoře, kde je pod mikroskopem vyšetří. Výsledek vyšetření laboratoř pošle gynekologovi a ten vás bude informovat. (3)

Pozitivní nález
Jestliže jsou ve stěru zjištěny změněné buňky, neznamená to většinou, že máte rakovinu děložního čípku. Budete muset absolvovat ještě doplňující vyšetření a na základě jeho výsledků vám lékař doporučí další postup. Tzv. přednádorové stavy (prekancerózy) a dokonce i nádorové onemocnění v počátečním stadiu lze velice účinně léčit. (3)

Negativní nález
Většina žen má ale negativní (normální) nález, to znamená, že ve stěru nebyly objeveny změněné buňky. V tom případě je riziko vzniku rakoviny děložního čípku minimální. V pravidelných každoročních prohlídkách u gynekologa je však třeba pokračovat. (3)

Je to důležité už proto, že vyšetření může uniknout nádor, který by byl uložen mimo dosah stěru sliznice z čípku. Pravidelné gynekologické vyšetření je ale schopno onemocnění objevit v počátečním stadiu, kdy je ve více než 95 % případů vyléčitelné. (3)

Reference:
1. Preventivní prohlídky. Webové stránky VZP. Dostupné online ZDE
2. Gynekologická preventivní prohlídka. Webové stránky VZP. Dostupné online ZDE
3. Cytologické vyšetření stěru z děložního čípku. Webové stránky VZP. Dostupné online ZDE

Papilocare® vaginální gel k prevenci a podpůrné léčbě lézí způsobených HPV

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) je v populaci velmi rozšířená, k jejímu přenosu dochází různými formami mezilidského kontaktu, především pohlavním stykem. Přenos infekce HPV je možné prakticky eliminovat očkováním, ke kterému by mělo dojít ještě před zahájením pohlavní aktivity.

Mnohé ženy s cytologickými změnami na úrovni ASCUS či LSIL nejsou spokojeny s doporučením čekat a přijít ke svému gynekologovi znovu na kontrolu za 3-6 měsíců a chtěly by aktivně ovlivnit svůj zdravotní stav. To se jim může podařit pomocí zdravotnického prostředku Papilocare®.

Papilocare je vaginální gel, který má unikátní složení z přírodních složek, které jsou však vylepšeny moderní technologií.

číst více

Rakovina děložního čípku: co to je?

V České republice je rakovina děložního čípku každoročně diagnostikována přibližně u 800 žen. Tento zhoubný nádor může postihovat ženy v jakémkoli věku. Rakovina děložního čípku je téměř vždy způsobena dlouhodobou infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Postižené ženy si obvykle onemocnění dlouho nevšimnou, neboť příznaky se objeví až v pokročilém stadiu zhoubného nádoru.

číst více

Rakovina děložního čípku: diagnóza

Je-li výsledek cytologického stěru abnormální, neznamená to ještě, že byly nalezeny prekancerózní (přednádorové) změny nebo dokonce nádorové buňky. Lékař však bude ženu pečlivě sledovat a může ji pozvat na některá doplňující vyšetření. Diagnóza rakoviny děložního čípku je vždy založena na biopsii.

číst více

Rakovina děložního čípku

Za vznik rakoviny děložního čípku může lidský papillomavirus (HPV), který je přenášen z 99,9 % pohlavním stykem. K infekci jsou nejnáchylnější mladé dívky.

Lidských papillomavirů je asi 100 typů, dají se rozdělit do 3 skupin podle rizika, nejnebezpečnějšími jsou typy 16 a 18.

číst více

O rakovině děložního čípku

Rakovina děložního čípku je někdy také označována jako „karcinom děložního hrdla“ nebo „cervikální karcinom“, na který každoročně zemře 250 tisíc žen na celém světě.

Rizika rakoviny děložního čípku lze poměrně účinně snižovat pravidelnými gynekologickými prohlídkami. Lékař tak dokáže objevit …

číst více

Nádory děložního hrdla

Zhoubné nádory děložního hrdla, neboli děložního čípku (cervixu), vznikají z dlaždicového epitelu sliznice děložního hrdla. Vzniku onemocnění předchází předrakovinné změny označované jako prekancerózy. Dlouhá léta u nás bylo s tímto onemocněním diagnostikováno přes tisíc žen ročně.

číst více

Varovné příznaky rakoviny děložního čípku

Rakovina děložního čípku je jednou z nejčastějších typů rakovin u žen na celém světě. Vyskytuje se v buňkách děložního čípku, v dolní části dělohy, která je propojena s pochvou. Téměř všechny případy rakoviny děložního čípku jsou způsobeny virem, jež se nazývá lidský papillomavirus (HPV).

číst více

Rakovina, které můžete zabránit: Jaké jsou možnosti v prevenci karcinomu děložního čípku

Většina lidí se v životě setká s HPV infekcí, která může být příčinou rakoviny děložního čípku. Propuknutí nemoci přitom lze účinně předcházet. Jaké jsou možnosti prevence a pro koho se hodí a kdy jsou zdarma?

číst více

Kolposkopie nebolí. Odhalte rakovinu děložního čípku včas

Kolposkopie se používá zejména preventivně k vyšetření děložního čípku a pochvy. Proto je tak důležité chodit na preventivní prohlídky, na které má každá žena nárok jednou za rok. Bohužel část žen, zejména ty, co už nemenstruují, chodí mnohem méně nebo vůbec a zbytečně …

číst více

Rakovina děložního čípku: léčba a následná péče

Rakovinu děložního čípku lze léčit chirurgicky, radioterapií a/nebo chemoterapií. V některých případech stačí chirurgický zákrok, jindy je nutné použít všechny tři metody. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu léčby berou lékaři v úvahu různé faktory …

číst více

V léčbě rakoviny děložního čípku je klíčová prevence. Více umírají starší ženy, které ji často zanedbávají

Za posledních 25 let klesl podle Ústavu zdravotnických informací a statistik počet nových onemocnění rakovinou děložního hrdla o 40 %.

číst více

Rakovina, na kterou se umírá zbytečně. Jak zabránit karcinomu děložního čípku a kdo je v ohrožení

Diagnózu rakovina děložního čípku od svého lékaře slyší každý rok 800 žen a kolem 350 na ni zcela zbytečně zemře. Závažnému rozvoji onemocnění jde totiž díky moderním metodám v drtivé většině předejít.

číst více

Rakovina děložního čípku: prevence

Rakovina děložního čípku je jedním z mála zhoubných nádorů, kterým lze předcházet preventivními opatřeními, jako je očkování proti HPV a pravidelné preventivní prohlídky. Pokud je rakovina děložního čípku odhalena včas, lze ji dobře léčit a v mnoha případech i vyléčit.

číst více

Návštěva gynekologa může zachránit život: Fialové září připomíná, jak důležitá je prevence onko-gynekologických onemocnění

Fialové září. Tak se označuje měsíc, který je již tradičně po celém světě vnímán v souvislosti s projektem World GO Day, jež upozorňuje na nebezpečí gynekologických nádorů a důležitost jejich prevence.

číst více

Nedávejte šanci rakovině děložního hrdla

Je jedním z nejběžnějších a také nejnebezpečnějších zhoubných gynekologických nádorů u nás. Na karcinom děložního hrdla (čípku) zemře prakticky každý den jedna pacientka a diagnostikován je asi u osmi set. I přesto, že jeho vzniku lze velmi účinně zabránit pravidelnou prevencí u gynekologa.

číst více

Rakovina děložního čípku: Pomůže proočkovanost i pravidelná prevence

V České republice jsou dostupné kvalitní formy prevence rakoviny děložního čípku, přesto je počet žen, které této nemoci každoročně podlehnou, stále vysoký. Důvodem je zejména právě nedostatečná prevence ze strany pacientek.

číst více

Proti rakovině děložního čípku existují účinné zbraně, ženy ale musí chodit na prohlídky

Rakovina děložního čípku je velmi závažné onemocnění, na které jen v České republice zemře každý den jedna žena, z velké míry tomu lze přitom předejít.

číst více

Rakovinu děložního čípku může vymýtit očkování

Na rakovinu děložního čípku zemře v České republice téměř každý den jedna žena. Onemocnění lze však podle odborníků vymýtit, a to kombinací forem prevence, z nichž nejefektivnější je očkování.

číst více

Rakovina děložního čípku: Při těchto devíti signálech zpozorněte!

Na sto tisíc žen připadá patnáct až dvacet nově diagnostikovaných pacientek s rakovinou děložního čípku. Ačkoliv počet pacientek s touto nemocí pomaličku klesá, …

číst více