Základním cílem spolku je mobilizace podpory a solidárnosti lidí, organizací a úřadů v České republice za účelem

  • zlepšení informovanosti veřejnosti a profesionálních kruhů v oblasti preventivní medicíny
  • včasné detekce, optimálního poskytování fyzické a psychologické péče a léčby chorob, zejména smrtelných onemocnění
  • zvyšování veřejného povědomí o vážnosti vážných nemocí
  • podpora výzkumu v této specifické oblasti zdravotnictví.