Úvodem

Špatný lékař řeší komplikace, průměrný léčí onemocnění a výborný mu předchází. Toto staré čínské přísloví, které v posledních letech opakovaně citují přední odborníci mnoha oborů medicíny, vystihuje nejen podstatu preventivní medicíny, ale názorně ukazuje její význam. Předcházení nemocem ještě před jejich vznikem představuje optimální přístup.

V tomto ohledu může každý být sám sobě nejlepším lékařem – naordinujeme-li si zdravý životní styl s dostatkem pravidelného pohybu a dodržováním pravidel racionální výživy, ovlivníme příznivě rizika vzniku všech nemocí. A přitom se nemusíme bát žádných nežádoucích účinků. Určitě bychom rozhodnutí k úpravě životního stylu neměli odkládat na dobu, kdy se objeví první obtíže. Ačkoli totiž dnes umíme řadu onemocnění léčit, i úspěšnou léčbou častokrát nedocílíme úplného uzdravení. Typickým příkladem mohou být oběhová onemocnění. Úspěšně léčený pacient sice infarkt myokardu přežije, ale může se u něj rozvinout chronická srdeční nedostatečnost a jeho kvalita života se zhorší.

A přitom infarktům i cévním mozkovým příhodám lze předejít!

Prvním předpokladem je včasné poznání zvýšeného rizika. To posuzujeme na základě přítomnosti tzv. rizikových faktorů. Šanci na cévní příhodu zvyšuje kouření, vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny krevních tuků, obezita nebo cukrovka 2. typu. Některá rizika jsou zjevná, řada z nich ale svou přítomnost nijak svému nositeli nesignalizuje. A jsme zpět u významu prevence. Její další tváří je odhalování časných fází nemoci nebo včasné rozpoznání zvýšeného rizika jejího vzniku. V naplňování tohoto úkolu už budeme potřebovat pomoc zdravotníků. Vyšetřením lze stanovit rizikové skóre, zhodnotit přítomnost rizikových faktorů, diagnostikovat časná stádia nemoci a zahájit cílenou intervenci nebo léčbu. Naplnění tohoto cíle slouží systém preventivních prohlídek, který v České republice hradí systém veřejného zdravotního pojištění nejen dětem, ale i dospělým.

Každé dva roky si můžeme nechat svým praktickým lékařem posoudit zdravotní stav a zkonzultovat s ním otázky zdravého životního stylu i vhodná opatření. Nejenom, že tak lze odhalit počáteční stadia chorob, kdy lze onemocnění zastavit, ale můžeme si tak prodloužit i období života, kdy žádná onemocnění mít nebudeme.

A to za chvíli času věnovanou preventivní prohlídce určitě stojí.

Najdete nás na Facebooku

Využijte on-line poradny

Partneři

Afternor
bard2
Crocata
easyMed
elekta2
Exceltis
genzyme
Globifer
krka
krka partner
omron
Papilocare
Pierre Fabre
Reenio
Richter Gedeon
SK Quatro
URSO COMPANY
zamestnani