Na zdravotní péči pravidelně přispíváme, platíme zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % za nás odvádí zaměstnavatel. Víte ale, na co máte v medicínské péči nárok? Kolik z nás má informace o možnostech vyšetření, která můžeme zdarma využít? Proč zbytečně čekáme na vážnější příznaky, které mohou ohrozit náš život?

Kde hledat informace?
Nízká informovanost o možnostech prevence mnohdy vede k fatálním koncům lidského života. Právě proto vzniklo občanské sdružení Prevence 4U2, které informuje o vyšetřeních, na která máme zákonný nárok. Webový portál sdružení www.prevence4U2­.cz. “vedle informací týkajících se preventivní medicíny obsahuje i kontakty na odborná pracoviště lékařů po celé České republice, kteří daná vyšetření provádějí. Portál se věnuje všem medicínským oborům a přináší spoustu užitečných a praktických informací,” uvádí Mgr. Jan Saglena ze sdružení Prevence4u2.

Prevence zachrání život
Nejčastější příčinou úmrtí jsou srdečně-cévní onemocnění. Nejméně 80 % předčasných kardiovaskulárních úmrtí je možné předejít, pokud se podaří odstranit či zmírnit hlavní rizika těchto onemocnění. Patří k nim vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak, obezita, kouření a nedostatek pohybové aktivity. Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu, uvádí: “Ročně je pro akutní infarkt myokardu hospitalizováno 22 000 osob a téměř 6500 z nich na koronární příhodu zemře. Většina rizikových faktorů přitom nemá dlouhou dobu žádné vnější projevy, jinými slovy vysoký cholesterol nebo krevní tlak nebolí. Včasnou prevencí by bylo možné snížit počet akutních příhod o 30 %. Proto je třeba přesvědčit pacienty o nutnosti upravit životní styl, který je přinejmenším stejně důležitý jako farmakologická léčba.“

Nepodceňujete prohlídky?
„V posledních letech pozorujeme nárůst zájmu o preventivní prohlídky. Bohužel se ani zdaleka nejedná o všechny naše klienty,” uvádí tiskový mluvčí VZP Mgr. Oldřich Tichý a dodává: ”Pravidelných mamografických vyšetření se účastní 45 % žen. Na preventivní gynekologické prohlídky ohledně karcinomu děložního hrdla chodí 45 až 50 % klientek VZP. Ale například u kolorektálního karcinomu (tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku), kde se prohlídky týkají žen i mužů, je účast jen 10procentní.”

Na jaké preventivní prohlídky máme zákonný nárok?

  • Jednou za dva roky máme právo na všeobecnou preventivní prohlídku. Lékař při ní provede vyšetření zraku, sluchu, moči, cholesterolu, glykemie, EKG (ve 40 letech věku), změří nám krevní tlak. Od 50 let věku je součástí prohlídky i stanovení okultního krvácení a u žen nad 45 let věku i screeningové mamografické vyšetření.
  • Dvakrát ročně na zubní preventivní prohlídku u dětí a jednou ročně u dospělých.
  • Jednou ročně na gynekologickou prohlídku – prevenci karcinomu děložního hrdla.
  • Tři screeningové programy, které mají za cíl odhalit výskyt onkologických onemocnění. Od letošního roku funguje projekt adresného zvaní, v jehož rámci jsou dopisem obesíláni klienti, kteří mají na screening zákonný nárok, ale neúčastní se ho.
  • Děti v prvních 18 měsících života absolvují 10 preventivních prohlídek a další ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 let.